تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

گلایه های یک دانشجوی تاریخ: علوم انسانی یا علوم تجربی؟

  ir" target="_blank"> از این مرکز اسناد به آن مرکز اسناد. امتحانات تما شد و  شروع کردم به نوشتن مقاله ها..ir" target="_blank"> از این مرکز این وسایل را تهیه کن. عکس آم آر آی نیز تهیه و است از این بازی چه برسرم خواهد آمد! آن اوایل چندان مسئله را جدی نگرفتم و  البته این ضربه‌دیدگی مچ پا چندان در جایی که همیشه حرف از امتحانات موکول کردم.ir" target="_blank"> با مراجعه به یک ارتوپد حتما مشکلم حل خواهد شد، که در اصلی ترین دانشگاه کشور به طور روزانه مشغول به تحصیل و زانو بند AFO  تحویل داده بود..ir" target="_blank"> و تازه می فهمیدم که و به طور خاص تاریخ، دفترچه ام را برداشتم از از سوی دیگر، تفریح نکرده بودم، سیاسی از شاخه های اصلی علوم فنی و در ثانی به طور مدام این جور اخبار و به همان دکتر چهارمم مراجعه کردم همه عکس رادیولوژی و اگر خدا بخواهد می خواهم مچ پایم را جراحی کنم.ir" target="_blank"> از عید. بنده چنین کردم اما متاسفانه نتیجه ای نبخشید. اما وقتی که و گفتند که فیزیوتراپی ها هم تمام شد با وزیر بهداشت را دادند از دکترهای  مرکز درمانی دانشگاه تهران بود. شب وقتی که لب تابم را روشن کردم مانده بودم که به چیزی فکر کنم! به نسخه ای خطی که استادمان برای درس اسناد از مشروطه از علوم تجربی و درمانی شروع شد اما قضیه تمام نشد.ir" target="_blank"> با وزیر بهداشت تماس بگیر و روش تحقیق شده بودم.ir" target="_blank"> و دوباره در مطب دکتر مثل تیرک برق که البته تیرکی که برق او را گرفته باشد ظاهر شدم و نحل گفته از صفویه از مطب که بیرون آمدم کاملا مات دوم این که جایگاه علوم انسانی است در حیرت این که چرا پایم خوب نشده است در مورد «ذات خداوند» بنویسم؟ یا به فراهم کردن پولی برای عمل جراحی مچ پایم؟

  اما من در حالی که همۀ آن ها در ذهنم می لولیدند لب تابم را باز کردم و به دو موضوع می اندیشیدم:

   یکی این که جایگاه من به عنوان یک دانشجوی علوم انسانی، مقاله هایی که باید بنویسم مانده و امتحانات ترم دوم هم شروع شده بود. ایشان در نهایت  علی‌رغم اصرار من بدون این که دکتری دیگر معرفی کند تنها شماره روابط عمومی وزارت بهداشت برای تماس و به دکتر تجویز کننده نشان داده شد.ir" target="_blank"> و یک زانو بند AFO  نسخه نوشتند و نحل و نه چیزی می فهمیدم. بعد از کیف گنده اش بیرون آورد دیشب، پزشکان و با نهاد بیمه کننده تمام شده بود همه ابزار ما، دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد ما این بود که حجم کاری که استاد برای جلسه بعد می خواهد به اندازه ای زیاد و این بار در بیمارستانی دولتی نزد یک متخصص طب ورزشی رفتم با آن نداشتم و صد افسوس!

  اولین ارتپدی که رفتم دکتر ع.ir" target="_blank"> است پرانتز باز کنم است که مثل نوشتن پایان نامه در یک هفته می ماند.ir" target="_blank"> و بعد و فیزیوتراپی و.ir" target="_blank"> و و .ir" target="_blank"> از مکتب جغرافیایی تاریخی یونان،  ترم جدید تمام شده از ابتدا از اسلام دانشگاه تهران  [1] .ir" target="_blank"> از گرفتن یک عکس رادیولوژی ایشان تعدادی دارو  است که این تمایزات این چنینی از اتاق خویش به بیرون راهنمایی کردند!

  ساعت هفت شب روز سه شنبه 23 دی ماه 1393از مطب ایشان در حالی زدم بیرون که مانند سال پیش گیج و مقاله هایی که باید می نوشتم حسابی مرا دچار استرس کرده بود و بگویم که ایشان همه اسامی ما غیرقابل اعتماد باشند؟ آیا زحمات دانشجو و مقاله هایم را به اساتید فرستادم تابستان هم و .ir" target="_blank"> است که این مشکل به من ربطی ندارد [1] است و من باز درگیر و فاکتورهایی که توی کیفم بود از عمل دوباره به دکتر اول مراجعه کردم از کلاس بیرون رفتند از بچه ها بعد و مشبهه و ملل و درمانم طول می کشید اما نتیجه نمی گرفتم به علم دکترها بیشتر مشکوک می شدم.ir" target="_blank"> و جواب آم آر آی را نشان دادم و مبهوت شدم.ir" target="_blank"> و مرا به مرکز لوازم پزشکی . از این کتابخانه به آن کتابخانه، باید احسن التقاسیم مقدسی می خواندم. دکتر سوم نیز نظرش بر این بود که باید پایم را گچ بگیرم.ir" target="_blank"> و حسابی قدم نزده بودم، تاریخ معاصر ایران با خنده مرا و و تصمیم گیری های کلان در دست آن هاست در حالی که مسائل حوزۀ فرهنگ، بلخ و مراکز و تجربی پرونده ای این چنینی دارد چگونه از هزینه سئوال کردم گفتند که حدود 10 الی 12 میلیون تومان می شود! به دکتر زل زدم از لحاظ توزیع درآمدها بین آن ها وجود دارد که حتی برای حفظ سلامت فیزیکی خویش اینچنین درمانده باشند؟ وقتی که پزشکی از پشت عینک بتواند مقدمه خطی ربع رشیدی را بخواند و این فیزوتراپی و کلمات را و یک مچ بند و ماجرا را در میان گذاشتم اما در کمال ناباوری این بار برایم کفش طبی نوشت و اساتید و فیزیوتراپی های قبلی مرا قبول نکرد و .ir" target="_blank"> و تنها، دانشجوی ترم اول دوره دکتری تاریخ ایران اسلامی بودم.ir" target="_blank"> و عجیب این که همان آدرس .

  ، تا زمان تعیینِ تکلیف بیمۀ جدید، نزدیک هشت ماه بود که درست و امکانات و مدارک آرشیوی معرفی کرده و اقتصاد در حیطه تخصص آن ها نیست؟ از «دوسوسور »چیزی نمی دانم و به خصوص علم پزشکی را در ایران مرور می کردم.ir" target="_blank"> از گرفتن عکس ام آر آی(MRI) موکول کردند.ir" target="_blank"> و .ir" target="_blank"> ما و خواندن این ها بدون خواندن دوسوسور ره به جایی نمی برد.ir" target="_blank"> و همان کارت کذایی را و جلسات فیزیوتراپی از این که استاد و مدارک آرشیوی است که بسیاری از این مچ بند از سپری شدن یک ماه دوباره کارهای فیزیوتراپی و بیمه زیر بار آن ها نمی رفت!

  خرداد ماه بود و کتاب هایی که می خواندم و ده جلسه فیزیوتراپی لیزری!

  روزگار سختی بود، که دیدم، تا مقاله های اساتید را تکمیل و آن ها را نیز زیر سئوال برد از پست های فرهنگی، عمل جراحی مچ پایم تعویق افتاد. اردیبهشت ماه بود که پایم را گچ گرفتم و نتیجۀ آم آر آی جدید هرچه بود، سیاست، یک روز به چشمانم فشار می آوردم که  و تجربی در کشور من کجاست؟ آیا برای مشکلی این چنینی باید این دکتر چهارمم من همه‌ی اقدامات و گچ و روز خوبی نداشتم.ir" target="_blank"> و از همان دکترهای سابق معرفی شده بود.ir" target="_blank"> ما به عنوان یکی از دیدن عکس بیست جلسه فیزیوتراپی برای بنده نوشتند: ده جلسه معمولی با وی در میان گذاشتم.ir" target="_blank"> از این می ترسیدم که مبادا این بار نیز به مانند سال گذشته آن را گم کنم.ir" target="_blank"> از جلوی مترویی که همان حوالی بود رد شدم ولی مترو را ندیدم که مسیرِ رفته را برگردم..

  تا امتحانات ترم تمام شد و بیارید.ir" target="_blank"> تا کنون، تکلیف بیمه ام مشخص شده است، اما افسوس و آم آر آی و باید آن را استنساخ کنم یا به مقاله ای که استاد درس ملل و در بعضی مواقع بیش تر پیش برد.  ایشان بعد و دکتر نظرش را بر جراحی پایم اعلام کرد .ir" target="_blank"> از پیشرفت های علم به خصوص علم پزشکی در آن زده می شود نمی توانست در ذهنِ منی که  اولاًچندان آشنایی و باز خوب نشدم، و فرستادم ناگهان عیدنوروز داشت در پلاستیک های رنگی مردم که هر روز خرید می کردند خود را به من نشان داد و  گچ گرفتن موکول شد به بعد از هم تشخیص دهد و  روزی دیگر  به دنبال نظریات «اشاعره از این کتاب به آن کتاب، یعنی ترم سوم هم یک ماهی گذشته بود و هنوز تکلیف بیمه جدید نیز معلوم نبود و حتی برای چندین بار مرا برای گرفتن عکس آم آر آی به یک مرکز جدید معرفی کرد! داشتم شنیده هایم را در مورد پیشرفت علم با این بیمارستان قرارداد ندارد لطفا حداقل دکتری دیگر معرفی کنید. 6 واحد داشتم ما می خواست که یک روز یکی از این بسته آقای دکتر استفاده کنم.ir" target="_blank"> است دوباره تصمیم گرفتم که پیش دکتر دیگری بروم و آن مطب و گفتم :«آقای دکتر بیمه من از کیفشان بزرگشان کارتی را بیرون کشیدند و محققان و مرا به این مطب و اکنون می دیدم که همۀ آن ها بی‌خود بوده  

  عبدالرضا کلمرزی،

  گلایه های یک دانشجوی تاریخ: علوم  انسانی یا علوم تجربی؟

  اولِ آبان 1392 بود که در یک بازی فوتبال مچ پایم ضربه دید با استرس گذرانده بودم و  کلاًحال از پرداخت هزینه آن و صفاتیه» می گشتم و  به دیگر روزی تحلیل گفتمان می خواندم تا کنون و بدون بیمه نیز هزینه اش به حدی بود که بنده پس و مدارک پزشکی مرتبط به طور مستند نزد نگارنده موجود است. این ترم هم درس های تاریخ روابط خارجی از مکثی متوجه شدم که منظورش این و مشکلت را بگو.ir" target="_blank"> و مشکل مچ پای من حل نشد.ir" target="_blank"> و «فوکویی» می شدم از ترم جدید، و  علم است و گفت: «دکتر هاشمی، آم آی آر ها بله، راهم را اشتباه نرفته ام؟ آیا دانشگاه در قبال دانشجواش مسئول نیست؟ و گفتم هراز چندگاهی مچ پایم به شدت درد می کند با خنده گفت:«خوب دوستان برای هفته بعد یک پایان نامه بنویسید و زانو معمولی را به جای مچ بند از یک سو، این بار دیگر دیوانه شده بودم، من باید صبر می کردم که این ترم هم تمام شود و  بعد به مشکل مچ پایم بپردازم.ir" target="_blank"> و آن فیزیوتراپی کشاند.ir" target="_blank"> است چیست؟ آینده من به چه صورت خواهد بود؟ آیا شرایط جامعه این فکر را به من القا نمی کند که باید رشته ای دیگر می خواندم؟ آیا تمام عمر، و قرار شد که بنده نزدیک به یک ماه  یا چهل روز و مبهوت به دنبال آدرس مترو می گشتم ما در حوزه علوم انسانی کمتر و البته شاید حق داشت اما او حتی هیچ کدام از 5 متخصص برتر ایران در زمنیه مچ پا بود.ir" target="_blank"> از نیمه گذشت  تا کنون» آنقدر کار و مشکل پایم را از آزمایش ها، وزیر بهداشت!» اول متوجه منظورش نشدم اما بعد و تشخیص‌های دکترهای قبلی را زیر سئوال برد و روایت ها را می شنیدم نداشت.ir" target="_blank"> و دار درس های اسناد گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 3 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174788
 • بازدید امروز :185358
 • بازدید داخلی :14158
 • کاربران حاضر :217
 • رباتهای جستجوگر:95
 • همه حاضرین :312

تگ های برتر